Kiracıyı Nasıl Tahliye Ederim ?

Kira süresinin bitimi kira verene, kiracıyı evden çıkarabilmek için herhangi bir hak sunmaz. Kiracı ancak kanunun gösterdiği nedenler kapsamında evden çıkarılabilir. Bunlar;

 

1-İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

İhtiyaç Nedeniyle Kiracının Tahliyesi davası, kiracının kiralayanın mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye edilmesini sağlayan bir hukuki süreçtir. Davanın, kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içinde açılması gerekir. Aksi takdirde süre geçince sözleşme yenilenir.

 

2-Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Kiracı yeniden inşa tahliye davası, kiracının yapılacak önemli onarımlar nedeniyle tahliye edilmesini sağlar ve TBK madde 350 kapsamında düzenlenmektedir. Yapılan onarımların büyük ölçekte olması ve kullanımın mümkün olmaması gereklidir. Önemli olmayan ufak tefek yapı ve onarımlar için bu tahliye yoluna başvurulamaz.

 

3-Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Kiracının Tahliyesi

Yazılı tahliye taahhüdü, kiraya verenin tahliye davası açmasını sağlar. Malik sıfatına sahip olmayan kişi açamaz. Tahliye sebebinin uygulanması için bazı koşullar vardır. Bu koşullar şu şekildedir;
1- Kiracının bizzat verdiği tahliye süresinin yazılı olması gerekir.

2- Kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesi belli bir tarihi içermelidir.

3- Kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesinin, kiralanan yerin kiracıya tesliminden sonraki bir tarihte koşulsuz verilmesi gerekir. Kiraya veren süresinde icra takibi veya dava açmış olmalıdır.

 

4- Temerrüt Nedeniyle Tahliye

Kiraya veren, TBK 352/II’ye göre iki haklı ihtar çekerek ihtara dayalı tahliye davası açabilir. İhtarlar yazılı, geçerli ve haklı olmalıdır. Farklı aylara ilişkin ödenmeyen kiralar veya diğer yükümlülükler nedeniyle ihtarlar yapılmalıdır. Ödenmeyen kiralar, farklı aylara ilişkin olmak zorunda olduğu gibi farklı aylara ait birikmiş kiralar da aylara bölünerek iki haklı ihtara konu edilemez. Yani her aya ait kira para ödenmediği takdirde, diğer ay parası muaccel olmadan ödenmeyen aya ait ihtarın gönderilmesi gerekir.

 

5- Sözleşmeye Esaslı Aykırılık Nedeniyle Tahliye

Kiracı, Türk Borçlar Kanunu’nun 316. Maddesi‘ne göre kiralananı özenle kullanmalı ve komşulara saygı göstermelidir. Kiraya veren, aykırı davranış durumunda  Türk Borçlar Kanunu’nun 316. Maddesi’nin 2. Fıkrasına göre önce 30 gün süreyle yazılı ihtar verir, ardından sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı ihtarın gereklerine uymazsa tahliye davası açılabilir. Kanunun bu hükümleri, kiracı-kiraya veren ilişkisinde uyum ve sorumluluk ilkesini düzenlemektedir.

 

6- Kira Sözleşmesinin On Yıl Sürmesi Nedeniyle Tahliye

Kiracının on yıllık süre nedeniyle tahliye edilebilmesi için bazı şartlar aranır. Bunlar, kira sözleşmesinde belirlenen sürenin sona ermesi, yeni bir sözleşme yapılmaması, 3 ay önce ihtarname gönderilmesi ve davanın kira bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmasıdır. Bu şartlar, kiracının on yıllık süre sonunda tahliye edilebilmesi için önemlidir ve hukuki bir süreci kapsar.

 

Kiracıyı tahliye etmek için detaylı bilgi almak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçin.