Nafaka Artırımı Talebi ve Hukuki Süreç

Boşanma davası sonucunda nafaka talebinde bulunan eş, boşanmadan kaynaklanan hayat standardındaki düşüşü bir nebze giderebilmek istemektedir. Ancak, zaman içerisinde değişen ekonomik şartlar ve kişilerin artan ihtiyaçları nedeniyle, kimi zaman nafaka miktarının yetmemesi durumu gündeme gelebilmektedir. Boşanma davalarında nafakaya ilişkin olarak verilen kararların kesin hüküm niteliği yoktur. Hayat standartlarında yaşanabilecek değişiklikler veya ekonomik koşullardaki hareketlilikler nedeniyle, mahkeme tarafından takdir edilen nafaka miktarı günün koşullarına göre çok küçük rakamlarda kalabilir. Bu nedenle nafaka artırım davası, müesseseler arasında düzenlenmiştir.

Nafaka Artırımı İçin Türk Medeni Kanunu’nun 176. Maddesi

Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinin 4. fıkrasına göre, nafaka alacaklısının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün gelir ve giderinde değişiklik olması veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Buna göre, nafakaya hükmedildikten sonra nafaka ödeyen kişinin maddi durumunda artış olması veya nafaka alacaklısının maddi durumunun kötüleşmesi durumunda, hakim bağlanan nafakanın artırılması yönünde karar verebilecektir. Nafaka artırım talebi için hâkimin nafaka alacaklısının oturduğu yerde bulunan Aile Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

Nafaka Artırım Davasında Gerekçelerin Önemi

Nafaka artırım davasının olumlu sonuçlanabilmesi için mahkemeye, nafaka alacaklısının ihtiyaçları ile ilgili gerekçeleri sunması gerekmektedir. Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında değişiklik olup olmadığını belirlemek için deliller toplanacak, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi alınacak, uzman görüşüne başvurulacak ve nafaka günün koşullarına göre yeniden değerlendirilecektir.

Nafaka Artış Oranlarının Belirlenmesi

Nafaka artırım davasında oluşabilecek değişimlere göre ekonomik şartlarda artış oranı belirlenmektedir. Yargıtay kararları ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) doğrultusunda mahkemelerce artış oranı üzerinde bir nafaka artırımı gerçekleştirilebilmektedir.

İzmir’de Nafaka Artırımı Hukuki Danışmanlık

Tütüncüoğlu Hukuk Bürosu, İzmir’de nafaka artırımı ve boşanma davalarına bakan uzman avukatlarıyla müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Nafaka alacaklısının maddi durumundaki değişiklikleri ve ekonomik koşullardaki hareketlilikleri göz önünde bulundurarak, hakkaniyete uygun bir şekilde nafaka artış talepleri için müvekkillerine etkin ve hızlı bir hukuki destek sunmaktadır. İhtiyaçlarınızı dikkate alarak, en uygun ve adil hizmeti sağlamak amacıyla Tütüncüoğlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.